Mô hình quản trị nguồn nhân lực

1. Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam

Mô hình quản trị nhân lực của Việt Nam được phát triển trên cơ sở điều chỉnh mô hình quản trị nguồn nhân lực của đại học Michiganvào điều kiện của Việt Nam dựa trên các ý tưởng sau:

. Quản trị nguồn nhân lực sẽ được thực hiện như một chiến lược chức năng.

. Ba nhóm chức năng: thu hút, đào tạo-phát triển và duy trì nguồn nhân lực có tầm quan trọng như nhau, có mối quan hệ chặt trẽ và ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau, phục vụ cho mục tiêu quản trị nguồn nhân lực.

. Yếu tố chỉ huy trong mô hình này là sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp. Từ sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp sẽ có sứ mạng, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Từ mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực sẽ có các hoạt động chức năng tương ứng.

. Hệ thống quản trị nguồn nhân lực có mối quan hệ chặt trẽ, đồng bộ với văn hóa và cơ chế tổ chức, chịu sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố môi trường vĩ mô như hệ thống chính trị, pháp luật; mức độ phát triển kinh tế- xã hội; trình độ công nghệ-kỹ thuật, điều kiện tự nhiên. Đặc biệt, từ cơ chế kinh doanh và văn hóa dân tộc nói chung, mỗi doanh nghiệp sẽ có cơ chế tổ chức và văn hóa tổ chức riêng, tác động lẫn nhau và phối hợp cùng với quản trị nguồn nhân lực để tạo lên hình ảnh, phong cách riêng cho doanh nghiệp của mình.

Như vậy, mô hình nguồn nhân lực sẽ có ba nhóm chức năng thành phần: Thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì nguồn nhân lực. Từ mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực sẽ có các chính sách, thủ tục hoạt động tương ứng về tuyển dụng, đào tạo – phát triển và duy trì nguồn nhân lực. Mô hình này nhấn mạnh rằng ba nhóm hoạt động chức năng có mối quan hệ qua lại, không phải là quan hệ chỉ huy. Mỗi một trong số ba nhóm chức năng của nguồn nhân lực đều có quan hệ chặt trẽ và trực tiếp ảnh hưởng đến hai chức năng còn lại, tạo thành thế chân kiềng khép kín, phục vụ cho mục tiêu của quản trị nhân lực.

2. Sự khác biệt của quản trị nguồn nhân lực so với quản trị nhân sự hiện nay ở Việt Nam

(a) Đối với tất cả các doanh nghiệp

. Các tổ chức và các nhà quản trị có quan điểm, nhận thức mới về vai trò của nguồn lực con người. Nguồn nhân lực cần được coi là tài sản quý, cần được đầu tư, phát triển nhằm mang lại sự thỏa mãn cá nhân đồng thời đóng góp nhiều nhất cho tổ chức.

. Quan hệ giữa người lao động và người có vốn là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác đôi bên cùng có lợi.

. Các nhà quản trị phải có trình độ nhất định, doanh nghiệp áp dụng những kỹ năng mới trong quản trị con người và phải chuyển từ giai đoạn “giải quyết mâu thuẫn” sang giai đoạn “thực hiện kỹ năng nhân sự”, dần dần tiến tới giai đoạn “tham gia xây dựng chiến lược”.

(b). Riêng đối với các doanh nghiệp quốc doanh

. Cơ chế tổ chức không còn là yếu tố chỉ huy, quyết định các hoạt động quản trị con người trong doanh nghiệp. Cùng với văn hóa tổ chức, cơ chế tổ chức chỉ còn là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng và tác động qua laị đối với quản trị nguồn nhân lực.

.Quyền quản trị con người thuộc về các doanh nghiệp. Doanh nghiệp được toàn quyền quyết định các vấn đề tuyển dụng, đào tạo, trả lương, kích thích nhân viên theo quy định của luật pháp.

3. Điều kiện áp dụng mô hình quản trị nhân lực

             Để tiếp nhận mô hình quản trị nhân lực mới, ở tầm vĩ mô các doanh nghiệp cần:

. Có quan điểm, nhận thức đúng đắn về vai trò của nguồn lực con người. Nguồn nhân lực phải được coi là tài sản quý, cần được đầu tư, phát triển nhằm mang lại sự thỏa mãn cá nhân đồng thời đóng góp nhiều nhất cho tổ chức. Khi nguồn nhân lực được đào tạo, được đầu tư thỏa đáng, họ sẽ có cơ hội phát triển những khả năng cá nhân tiềm tang, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp và đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng việc đầu tư vào nguồn nhân lực mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với các yếu tố khác của quá trình kinh doanh.

. Thiết lập mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, đôi bên cùng có lợi giữa những người lao động và người có vốn. Quan điểm này phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ Việt Nam và phù hợp với quan điểm phát triển tiến bộ trên thế giới hiện nay coi “ mọi quá trình phát triển là vì con người, cho con người và bằng con người”. Quan điểm này sẽ chi phối toàn bộ các chính sách, hoạt động thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức, tạo ra sự cân bằng tố ưu về quyền lợi cho cả tổ chức lẫn nhân viên. Cái khó là ở Việt Nam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp luôn nói đến vai trò quan trọng của nguồn nhân lực nhưng thực tế lại không quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng trình độ cho nhân viên, không tin tưởng ở nhân viên, không muốn cho nhân viên tham gia vào quản lý doanh nghiệp, không quan tâm đáp ứng những nhu cầu hợp lý của nhân viên, v.v…Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp dần dần có nhận thức, quan điểm đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực.

. Thường xuyên cập nhật những kiến thức, kỹ năng quản trị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để giúp cho họ có thể chuyển dần sang cách làm việc có tính chuyên nghiệp, có thể hoạch định chiến lược và giải quyết các vấn đề quản trị con người trong tổ chức có hiệu quả và có thể kết hợp thỏa mãn tối ưu quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp.

. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và ý thức tổ chức, kỷ luật trong nhân viên.

(Tiến sĩ Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, 2003)

Advertisements

About tuyennhanvienvn

Tuyennhanvien.vn được thành lập ngày 02/09/2011 bởi những chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, đam mê nghề nghiệp, mong muốn góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực, của doanh nghiệp và của xã hội; giúp cho người lao động thành công hơn trong đời sống việc làm Tuyennhanvien.vn hy vọng rằng thông qua những hoạt động của mình có thể chia sẻ và đồng hành cùng đời sống việc làm của người lao động, chia sẻ với bài toán chất lượng nguồn nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của chất lương nguồn nhân lực của xã hội. Đối với người lao động nói chung: Tuyennhanvien.vn là cầu nối giữa Ứng viên với Nhà tuyển dụng, để cung cấp cho bạn những cơ hội việc làm tốt hơn để bạn thành công hơn trong sự nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể tìm thấy sự chia sẻ, tư vấn về đời sống, việc làm, củng cố cho bạn niềm tin và nhận thức mới để bạn có hành động mới thay đổi mình để thành công và thành công hơn nữa Đối với nhà tuyển dụng ( cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) Bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nghề, cũng như nhận thức nghề nghiệp Tuyennhanvien.vn thấu hiểu rằng chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành bại, tiến lên hay thụt lùi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng đang ngày đêm trăn trở để tìm ra những con người mới, con người đủ tài,đủ đức vào làm việc tại tổ chức của mình để đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Tuyennhanvien.vn thấu hiểu những khó khăn của Nhà tuyển dụng khi mà các bạn đang đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc cho công cuộc tìm kiếm và thu hút nhân tài mà kết quả chưa được bao nhiêu. Bằng hoạt động của mình, Tuyennhanvien.vn hy vọng cung cấp cho quý cơ quan, doanh nghiệp một đội ngũ lao động hung hậu trong đó có nhiều gương mặt ứng cử viên đủ đức, đủ tài để cho bạn chọn lựa được những người phù hợp với doanh nghiệp mình. Đồng thời chúng tôi cũng cam kết đưa ra các công cụ tiện ích để các bạn tiết kiệm được thời gian công sức để có thể nhanh chóng tìm kiếm và lưạ chọn đúng người. Tuyển người đã là khó, bố trí và sử dụng nhân lực lại càng khó hơn. Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang ngày đêm trăn trở, làm sao có thể sử dụng đúng người đúng việc, đánh giá hiệu của công việc, phân loại ai tốt, ai chưa tốt để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động, đãi ngộ, khuyến khích vật chất và tinh thần….Thấu hiểu điều này Tuyennhanvien.vn cam kết cung cấp cho quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp những dịch vụ hoàn hảo. Đối với xã hội Cùng với rất nhiều những công ty tư vấn nhân sự khác, các tổ chức xã hội có liên quan đến lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, Tuyennhanvien.vn hy vọng sẽ góp sức trong việc phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: TRAN VAN TAN CHIEF OF TUYENNHANVIEN.VN Mobile: 0904650506
Bài này đã được đăng trong Dành cho nhà tuyển dụng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s